4Brokers
Klientský portálKP

UNIQA chystá nový koncept podnikatelského pojištění

27. 11. 2019
Tomáš Králíček
PR specialista a tiskový mluvčí

S technologickým vývojem, výměnou obrovského množství dat, online komunikací je v pojišťovnictví potenciál pojištění „kybernetických rizik“, ale zatím jde spíše o nesmělé kroky. Firmy stále spoléhají více na své IT a nepřipouštějí si možnost nějaké reálné hrozby.

Ríká mimo jiné v rozhovoru pro web 4Brokers ředitel pojištění majetku a odpovědnosti pojišťovny UNIQA Vladimír John.


Jsou v oblasti pojištění podnikatelů nějaké novinky v prodejní distribuci, které by v souvislosti s nástupem digitalizace tento druh pojištění „zjednodušily“?

Ano. Zcela jistě se již objevují ve spolupráci s fintech/insurtech platformy, které se snaží klienty intuitivní formou provést jejich potřebami v rámci pojištění a usnadnit a zrychlit jim sjednání pojištění. UNIQA vždy využívala moderní technologie, zejména v pojištění motorových vozidel. Postupně modernizujeme i majetkové a životní pojištění a příští rok uvedeme na trh moderní platformu podnikatelského pojištění.

Pracujete s daty třetích stran při vytváření pojistného produktu na míru, zohledňujete například firemní zveřejňování uzávěrek, (ne)zadluženost, tržby, objemy zakázek apod.?

V případě individuálního pojištění konkrétního klienta jsou v dnešní době ekonomická kritéria stále zásadnější v hodnocení rizika. V praxi se na příkladu vývoje škod ukazuje, že existuje významná korelace mezi ekonomickou situací klienta a jeho přístupem k požární ochraně, bezpečnosti na pracovišti apod. Kromě údajů poskytnutých samotnými klienty využíváme i běžně dostupné veřejné zdroje. Primárně však vycházíme z dat a údajů poskytnutých samotným klientem.

Co v oblasti podnikatelského pojištění v rámci pojistného plnění funguje stabilně bezproblémově, na co je třeba si dávat pozor a čeho se vyvarovat?

Oblast podnikatelského pojištění je velice složitá a komplexní. Z pohledu klienta se setkáváme s přístupem, že je pro něj důležité, aby měl ochráněn proti základním nebezpečím, jako jsou požár, vodovodní škody, vichřice, dále pak odcizení a vandalismus, zejména svůj vlastní majetek. Ale paradoxně se velmi podceňuje oblast pojištění odpovědnosti za škody. Podnikatelé mohou třetím osobám způsobit škody vyplývající z jejich podnikatelské činnosti, tj. dodávanou službou či výrobkem. Toto pojištění se stále velmi zanedbává, zejména v souvislosti s novou přísnější legislativou, resp. implementací nového občanského zákoníku. Jak v pojištění občanů, tak v podnikatelském pojištění, je stále povědomí odpovědnosti za škody nižší, než by mělo z našeho pohledu být, a projevuje se to v oblasti likvidace pojistných událostí. Sjednávají se stále nízké limity, které nepokrývají hrozící rizika. A podle mě stále chybí základní právní povědomí v této oblasti.

Jak a čím nové technologie ovlivňují pojišťovací oblast a produkty?

Nové technologie příznivě ovlivňují dosažitelnost jednodušších pojistných produktů a zefektivňují přímý kontakt klienta s pojišťovnou. Máme zde již produkty sjednávané tzv. „na dálku“, kde již vše probíhá v elektronické podobě, používají se elektronické podpisy, do budoucna se počítá se stále rostoucím využitím oblasti IoT. Lze tedy daleko více pracovat s daty ve smyslu jejich vyhodnocování a využívání v přípravě individuálních řešení pro klienty. Osobně si však myslím, že čistá sázka např. na online řešení má zatím své limity. Zhruba 50 % klientů stále volí raději osobní přístup a lidský protějšek ve formě profesionálního poradce či přepážky. Proto se pojistitelé musí rozhodnout, jakým směrem půjdou, nebo budou muset rozvíjet více řešení současně.

Jaké trendy jsou v této oblasti u nás?

Musím konstatovat, že byť byly pojišťovny v zavádění technologických novinek mnoho let spíše konzervativnější, dnes se tento přístup výrazně změnil. Jsou pojišťovny, které již sází zejména na online řešení a distribuci a snaží se cílit na konkrétní skupiny klientů. Ale jsou zde i univerzální pojišťovny, které mají své portfolio, vycházejí z dlouhodobých zkušeností a musí nabízet více řešení, tj. kombinovat tradiční způsoby sjednávání, distribuce a online řešení. Moderních technologie a trendy však musíme využívat v určité podobě všichni. UNIQA určitě patří do skupiny univerzálních pojišťoven, a protože vztah s klientem se prokáže zejména při pojistné události a její následné likvidaci, budeme kromě produktů a distribuce nadále investovat zejména do zefektivnění procesu hlášení pojistných událostí tak, aby nebyl klient zatížen zbytečným papírováním a dobře se orientoval v samotném procesu dokládání pojistné události. Tak budujeme důvěru v naši značku.

Co podnikatelé nejvíce poptávají?

To je dobrá otázka, protože velká část podnikatelů má svého odborného poradce, který mu na základě jeho potřeb sestaví pojistné krytí, které následně poptá u pojišťoven. Opět zopakuji, že ze zkušeností a z dat, které máme k dispozici, vnímáme jako nejdůležitější z pohledu podnikatele ochranu jeho majetku před živelními nebezpečími, dále pro případ odcizení, pojištění strojů a elektroniky, často se poptává i přeprava věcí. U větších firem, zejména těch výrobních, se stále více poptává pojištění pro případ přerušení provozu a pojištění odpovědnosti za škodu, včetně škod způsobených vadným výrobkem, křížová odpovědnost, nemajetková újma apod. U drobných podnikatelů, zejména fyzických osob, pozorujeme dlouhodobý trend mít sjednáno jen to z jejich pohledu nejnutnější. A je zde výrazný tlak na cenu i za cenu nižšího krytí. V případě pojistné události či regresu nastává rozčarování, teprve poté přichází na řadu snaha sjednat vyšší limity a širší krytí, zejména v pojištění odpovědnosti za škody. Nikdo ale zatím nepoptává cíleně asistence, které mohou pomoci podnikateli nejen v krizových situacích. A to chceme v UNIQA změnit.

Jaké trendy jsou v oblasti pojištění podnikatelů v zahraničí?

V zahraničí jsou trendy stejné nebo velmi podobné jako u nás. Rozdíl je v tom, jak zejména v západoevropských zemích lidé chápou relevanci pojištění. U nás se v souvislosti s pojištěním setkáváme spíše s pojmem tzv. „nutné zlo“ a často se o pojištění hovoří negativně. Přitom v ekonomicky rozvinutých zemích (což z mého pohledu je i ČR) je pojištění vnímáno jako základní potřeba, stejně jako jakákoliv jiná služba, která vám má pomoci při vašem podnikání a ochrání vás a vaše podnikání v případě nenadálé události. Není to postaveno na principu hlášení každé drobné škody, tj. „když už si pojištění platím, abych z toho také něco dostal“, ale spíše na principu ochrany samotné podstaty a zachování existence vlastního podnikání. Rozdíly lze pozorovat zejména ve spoluúčastech a v limitech pojistného krytí. Daleko více se sjednává rovněž pojištění pro případ přerušení/omezení provozu, které vám skutečně může pomoci udržet business i při delším výpadku provozu následkem škodní události.

Jak si tuzemský trh s pojištěním podnikatelů stojí v porovnání se zahraničím? V čem „nás tlačí bota“, jsme někde naopak oproti vyspělému světu vepředu?

Řekl bych, že Evropa, zejména EU, se postupně vyrovnává, dostávají se k nám krok za krokem všechny trendy díky mezinárodním společnostem a volnému podnikání. Je vidět, že i v ČR máme velice schopné vývojáře v oblasti IT, roste objem investic do startupů a silné finanční skupiny stále více cílí na oblast pojištění, protože zde vidí potenciál. V tom se výrazně posouváme. Jak jsem však již zmínil, stále se pojišťovnictví potýká u veřejnosti s ne úplně dobrou pověstí a nedostatečnou důvěrou. To vnímám jako naši největší nevýhodu a zároveň závazek ke zlepšení do budoucna.

Objevují se nějaké nové oblasti pojištění, které dříve nebyly třeba, ale dnes je naopak podnikatelé potřebují?

Opět se musím vrátit k pojištění odpovědnosti. Je to hodně podceňované pojištění mezi podnikateli, zejména těmi menšími, živnostníky. Samozřejmě s technologickým vývojem, výměnou obrovského množství dat, online komunikací je zde potenciál pojištění „kybernetických rizik“ (Cyber Risks), ale zatím jde spíše o nesmělé kroky. Firmy stále spoléhají více na své IT a nepřipouštějí si možnost nějaké reálné hrozby. Navíc zde není ochota příliš za toto pojištění platit. Věřím, že postupem času to bude zcela běžné pojištění, chce to však ještě několik let vývoje a osvěty. Nejvíce paradoxně pomohou zveřejněné škody a pokuty. Do této oblasti koncern UNIQA investuje a v příštím roce budeme mít řešení pro korporátní klienty. To se však zatím nebude týkat oblasti SME.

Chystá UNIQA nějaké produktové inovace pro podnikatele?

Chystáme nový koncept podnikatelského pojištění. Je to pro nás důležitá oblast, samozřejmě víme, že se pouštíme do oblasti, která je nyní v hledáčku všech pojišťoven. Naše výhoda je, že máme mnoho klientů podnikatelů v oblasti pojištění motorových vozidel, kteří s námi mají zkušenost, znají nás jako partnera, a doposud jsme jim nemohli nabídnout zcela adekvátní podnikatelské pojištění. Naše řešení není nijak převratné rozsahem pojištění, ale spíše intuitivností sjednání, technickým řešením a transparentností. Chceme, aby měl klient, který si s námi tímto procesem projde, pocit profesionální služby, přehledu o svých potřebách v oblasti pojištění, a aby mu byl navíc doporučen rozsah na míru přesně dle vykonávané činnosti. Chystáme i zavedení 3 speciálních balíčků asistenčních služeb pro podnikatele. V této oblasti vidím osobně velký potenciál. Jde o kombinaci ušetřeného času, peněz a starostí. Má smysl pomoci podnikatelům nejen v případě vzniku pojistné události. Chceme, aby klient vnímal naše pojištění především jako dobrou komplexní službu.

Jak složité je dnes vytvořit nový moderní produkt pro podnikatele a jak dlouho to trvá?

Samotná tvorba produktu je velmi složitý a časově náročný proces. Kromě samotné pojistné ochrany klienta musíme vzít v úvahu i dlouhodobou udržitelnost produktu z hlediska profitability. Musíme se navíc držet striktních regulatorních požadavků, kterými je upraven celý proces tvorby produktu a jeho následná distribuce. My jsme na přípravě podnikatelského pojištění začali pracovat v polovině roku 2017 a do fáze implementace se tedy dostaneme během 3 let, což v dnešní době považuji za poměrně slušný výsledek. Nebavíme se zde o nějakém „upgradu“, ale o procesu od fáze, kdy jsme v roce 2017 začali sestavovat tým, následně jsme prošli procesem tvorby produktu, systému úpisu, distribuce a následně jsme vytvořili celkové funkční zadání pro vývojáře. Do toho jsme museli vše pečlivě analyzovat, zaznamenávat, nechávat si jednotlivé kroky schvalovat, abychom splnili striktní požadavky regulátora dle směrnice IDD. Jsem rád, že máme tým skvělých odborníků, a pevně věřím, že v budoucnu bude UNIQA v segmentu podnikatelského pojištění významným hráčem.

Co byste řekl na závěr a jaké jsou vaše dojmy z konference?

Jsem velmi rád, že jsem si odnesl z konference zajímavé podněty, které budeme moci využít v našem přístupu k podnikatelskému pojištění. A děkuji za tento příjemný rozhovor i možnost vystoupit na kongresu. Přeji 4Brokers, aby se jim podařilo „rozvířit stojaté vody finančního poradenství“, jak stojí ve sloganu na webových stránkách, a aby i UNIQA přispěla svým přístupem a svými pojistnými produkty k této iniciativě. Důležitá je vždy dlouhodobá důvěra. A jak říkal světoznámý a úspěšný podnikatel Tomáš Baťa: „Snažte se dělat věci nejlépe na světě a svět si vyšlape cestičku k Vašim dveřím.“


Vladimír John (Uniqa)

Vladimír John (38 let)

je ředitelem pojištění majetku a odpovědnosti pojišťovny UNIQA, kde v této pozici působí od roku 2017, a současně je ředitelem korporátního obchodu a jednatelem dceřiné společnosti ProUNIQA. Po ukončení studia na VŠE působil v makléřské společnosti Pojišťovací makléřství INPOL (2004–2011), v pojišťovně Generali pracoval na pozici vedoucího korporátního úpisu a na pozici vedoucího pro řízení obchodních vztahů s korporátními partnery a klienty v mezinárodní struktuře Generali Global Corporate&Commercial (2014–2016). Má rád mezinárodní přesah, rád poznává a srovnává jednotlivé trhy, baví ho učit se nové věci a implementovat je do zaběhnutých procesů, měnit a posouvat. Volné chvíle tráví s dětmi (7 a 10 let) a odreagování nachází ve sportu (florbal, tenis, lyžování) a četbě.

Líbil se článek? Máme pro vás další!

Cookies

Na webu používáme cookies. Pokud si myslíte, že je to v pořádku, klikněte na „Přijmout všechny“.
Kliknutím na „Nastavení“ si také můžete vybrat, jaké soubory cookie chcete.


Nastavení Přijmout všechny