4Brokers
Klientský portálKP

Živnostníci vs. Koronavirus

03. 04. 2020
Tomáš Jelínek
Wealth Management

Jakou pomoc mohou živnostníci čekat od vlády?

Čtěte naše praktické shrnutí informací o liberačních balíčcích pro OSVČ.


Zproštění od placení sociálního a zdravotního pojištění

Týká se živnostníku, kteří jsou OSVČ na hlavní ale i vedlejší činnost, tito živnostníci budou po dobu šesti měsíců, tj. od března do srpna zproštění od placení minimálního zdravotního a sociálního pojištění. Pokud však živnostník v březnu již zaplatil sociální a zdravotní pojištění, bude mu tato platba počítaná automaticky na září 2020.

Lidé, kteří platí více než minimální zálohu na sociální pojištění, si od své zálohy mohou minimum, tedy 2 544 Kč, odečíst. Celkem tak každý živnostník ušetří na sociálním pojištění 15 264 Kč. Bude mít toto zproštění od placení vliv na výši důchodu? Odpověď zní NE, a to proto, že z hlediska budoucího důchodu půjde o takzvanou vyloučenou dobu, což znamená, že toto šestiměsíční neplacení pojištění nebude mít vliv na výši vašeho budoucího důchodu.

Živnostníkům budou také odpuštěny minimální zálohy na zdravotní pojištění po dobu stejného období jako u sociálního pojištění. Kdo platí větší částku, tak si od ní minimální zálohu, která letos činí 2 352 Kč, opět odečte, celkem tak na zdravotním pojištění ušetří 14 112 Kč. Spolu se sociálním pojištěním jde o celkovou úsporu 29 376 Kč.

Prominutí, ale ne odpuštění zálohy na daň

Živnostníci a podnikatelé, kteří mají díky vyšším příjmům povinnost platit zálohy na daň buď čtvrtletně nebo pololetně, budou mít prominuté červnové zálohy na daň z příjmů fyzických a právnických osob, což znamená, že červnová záloha (tj. druhá záloha u kvartálních plátců a první záloha u pololetních plátců) se nebude hradit vůbec. Mají možnost tyto finance použít na zvládnutí koronavirové krize, ale budou ji samozřejmě muset zaplatit v konečném daňovém přiznání, nejedná se tedy o odpuštění, jako je tomu u záloh na sociální a zdravotní pojištění, ale pouze o to, že podnikatel nedává tyto finance státu dopředu.

Zpětné započtení ztráty z podnikaní

Podnikatelé a firmy si budou moci případné ztráty z podnikání za rok 2020 zpětně započíst do daňových přiznání z předešlých let. Pokud například podnikatel v loňském roce vykázal zdanitelný zisk 200 000 Kč a letos skončí ve ztrátě 100 000 Kč, bude si moci o tuto částku snížit hospodářský výsledek za loňský rok a požádat o vrácení již zaplacené části daně. Toto bude možné ale uplatnit pouze pro roky 2019 a 2018. Uplatnění ztráty provede podnikatel formou dodatečného daňového přiznání.

Pozastavují se EET

Ministerstvo financí uvedlo, že pozastaví povinnost elektronicky evidovat tržby pro podnikatele a firmy spadající do všech fází EET, a to po dobu stavu nouze a následujících tří měsíců. Nebude se také realizovat poslední vlna EET a na čas je i konec účtenek.

Nebude se pokutovat zpožděná daň z nabytí nemovitosti

Toto se týká opožděných daňových přiznání s lhůtou podání od 31. března do 31. července 2020. V tomto případě musí kupující (nabyvatel) daň zaplatit bez sankce do konce srpna, což je odklad daně až o pět měsíců, bez sankcí a úroků z prodlení.

Odklad daňového přiznání, resp. odpuštění pokut za pozdní podání a úroků z prodlení

Již v prvním liberačním balíčku vláda schválila „možnost“ podat daňové přiznání za rok 2019 až do 1. července, což znamená i možnost uhradit daň v pozdějším termínu.

Nedošlo však k posunutí termínu pro podání daňových přiznání (jak je mylně interpretováno v médiích), ale došlo pouze k odpuštění pokuty za pozdní podání daňového přiznání a úroků z prodlení. Termín pro podání hlášení o osvobozených příjmech proto stále zůstává do 1. 4. 2020 (pokud jste nezplnomocnili daňového poradce na podání daňového přiznání, termín by pak byl do 1. 7. 2020).

Existuje však povinnost podat oznámení o osvobozených příjmech nad 5 mil. Kč. Což v reálu znamená, že pokud jste vy nebo rodinný příslušníci v roce 2019 dosáhli příjmu, který je osvobozen od daně z příjmu a který je zároveň vyšší než 5 mil. Kč (typicky dědictví - i hmotné nebo dar v rodině - linie přímá i vedlejší, cenné papíry, které člověk držel min. 3 roky, prodej podílu v obchodní společnosti po uplynutí doby držby podílu 5 let), máte povinnost podat oznámení o osvobozených příjmech v termínu pro podání přiznání k dani z příjmů, tj do 1. 4. 2020 (příp. pokud jste k podání a zpracování přiznání zmocnili daňové poradce tak do 1. 7. 2020), pozdní podání tohoto oznámení může být sankcionováno, jelikož k odpuštění pokut v tomto případě nedošlo. Je možné, že v budoucnu budou odpuštěny i tyto sankce, ale zatím nic takového schváleno není. Pokuta za nesplnění daného termínu může dosáhnout až 15 % z celkové výše nebo hodnoty tohoto příjmu (viz §38 ZDP).


Zdroje:

Líbil se článek? Máme pro vás další!

Cookies

Na webu používáme cookies. Pokud si myslíte, že je to v pořádku, klikněte na „Přijmout všechny“.
Kliknutím na „Nastavení“ si také můžete vybrat, jaké soubory cookie chcete.


Nastavení Přijmout všechny