4Brokers
Klientský portálKP

Jak nepřijít o střechu nad hlavou

25. 03. 2021
Martin Šilhavý
Ekonomický poradce

Nikdo z nás si nepřeje to zažít. Záběry, které dobře známe z televize: rok 2002, povodně a celé domy vyplavené a zničené. Nebo prosinec roku 2019 a prešovské sídliště: výbuch plynu v horním patře vysokého panelového věžáku. Celý dům byl nakonec rozebrán. Představa, co bychom si počali, kdyby se to stalo nám, není příjemná.

Pojištění majetku těmto situacím sice nezabrání, ale v případě neštěstí nám pomůže se s následky lépe vyrovnat. Z pojistného plnění vyplaceného pojišťovnou si lze pořídit nový dům, byt nebo zničené vybavení domácnosti. Je třeba na to tedy myslet předem, mít potřebná pojištění sjednaná a také je udržovat v aktuálním stavu, aby odpovídala realitě a skutečné hodnotě našeho majetku. Jak na to?


Rozdíl mezi pojištěním domácnosti a pojištěním nemovitosti

Mezi nejčastěji sjednávaná pojištění majetku patří pojištění domácnosti a pojištění nemovitosti. Zatímco pojištění domácnosti slouží k ochraně souboru movitých věcí, které tvoří vybavení bytu či domu, pojištění nemovitosti kryje rizika vzniku škody na budově či stavbě. Pojištěním nemovitosti je tedy kryta stavba jako taková a vše, co je s ní pevně spojeno (například kuchyňská linka). Pojištění domácnosti se vztahuje na škody vzniklé na vnitřním vybavení bytu, což je třeba nábytek, elektronika, oblečení, umělecké předměty či šperky.

Co je to pojistná částka a co znamená podpojištění

V každé pojistné smlouvě o pojištění domácnosti či nemovitosti je sjednána pojistná částka. Ta udává sjednanou hodnotu pojištěného majetku. Slouží jako základna pro výpočet výše pojistného a také jako horní limit pojistného plnění, které nám pojišťovna vyplatí v případě pojistné události.

V každém případě platí, že sjednaná pojistná částka by měla co nejlépe odpovídat skutečné hodnotě pojišťovaného majetku. Pokud například všechny věci, které tvoří vybavení domácnosti, mají celkovou hodnotu jednoho milionu korun, měla by být pojistná částka sjednaná ve smlouvě také jeden milion korun. Pokud by byla pojistná částka nižší než skutečná hodnota pojištěných věcí, například proto, že by se pojištěná osoba snažila ušetřit na pojistném, pak v případě, že by celý byt totálně vyhořel, bylo by následně pojišťovnou vyplacené plnění také pouze ve výši pojistné částky a nebylo by z něj tedy možné pořídit znovu všechno vybavení, které bylo v bytě před požárem. Tomuto případu se říká podpojištění.

Naopak nemá cenu ani sjednávat pojistnou částku spekulativně příliš vysokou, protože v případě pojistné události si likvidátoři pojišťovny dají dobrý pozor, aby nevyplatili příliš velké plnění neodpovídající skutečnosti.

Jak správně stanovit výši pojistné částky

Výši pojistné částky je dobré promyslet si předem ještě před návštěvou pojišťovny. U pojištění domácnosti se stanovuje tak, že se spočítá hodnota všech věcí, které tvoří vybavení bytu či domu. V případě nemovitosti musíme odhadnout cenu, za kterou by bylo možné v daném místě pořídit nemovitost stejných vlastností, jaké má ta naše. Pojišťovny při sjednávání pojistek nabízejí klientům různé výpočetní pomůcky (tabulky a cenové mapy), které jim při určení správné výše pojistné částky pomohou. Poradit jak správně na pojistnou částku může též zkušený finanční poradce.

Nezapomeňte si připojistit odpovědnostní pojištění

Spolu s výše uvedenými majetkovými pojistkami si klienti často připojišťují také pojištění odpovědnostní. Ta kryjí rizika vzniku škod, která my způsobíme třetím osobám, ať již na zdraví, nebo na majetku. Patří sem především pojištění odpovědnosti v občanském životě, které se sjednává jako připojištění domácnosti. Může se vám vyplatit v případě, když například někoho zraníte, nebo vaše dítě způsobí škodu sousedům. Při pojištění odpovědnosti z provozu nemovitosti za vás pojišťovna zaplatí náhradu škody, kterou způsobíte někomu jinému jako majitel domu či bytu. Jsou-li tato odpovědnostní pojištění sjednána spolu s pojištěním majetku, klient obvykle získá určitou slevu.

Konkrétní produkty pojišťoven nabízejí na výběr hned několik variant krytí

Pojišťovny většinou nabízejí několik různých variant pojištění domácnosti nebo nemovitosti. Liší se od sebe kvalitou pojistné ochrany a cenou. Mohou být nazvány například nějak jako „Standard“, „Plus“ a „Exclusiv“. Nejlevnější produkt „Standard“ obvykle nekryje některá vybraná rizika a pro vyjmenované předměty (například šperky nebo elektroniku) nabízí nižší limity pojistného plnění. Takže například pokud si chcete pojistit i sklokeramickou desku, budete si muset zvolit ne tu úplně nejlevnější variantu pojištění „Standard“.

Pojistná rizika, proti kterým si lze domácnost a nemovitost pojistit

A nakonec si ještě představíme přehled základních rizik, která jsou obvykle v těchto majetkových pojistkách pojišťována. Patří sem:

  • požár, výbuch, úder blesku, zemětřesení, krupobití, vichřice, mráz, pád stromů a stožárů, tíha sněhu, vodovodní škoda, sesuv půdy, lavina,
  • náraz vozidla, pád letadla,
  • odcizení a vandalismus,
  • zkrat a přepětí na elektrozařízeních,
  • povodeň a záplava.

Martin Šilhavý

Ekonomický poradce

Více o autorovi článku

Líbil se článek? Máme pro vás další!

Cookies

Na webu používáme cookies. Pokud si myslíte, že je to v pořádku, klikněte na „Přijmout všechny“.
Kliknutím na „Nastavení“ si také můžete vybrat, jaké soubory cookie chcete.


Nastavení Přijmout všechny