4Brokers
Klientský portálKP

Vyplatí se vám nová paušální daň?

16. 07. 2020
Ing. Marie Čakijová MBA
Finanční poradce

Ministerstvo financí připravuje návrh na sjednocení odvodů a daní do jedné paušální platby s cílem výrazně ulehčit administrativu, ale i finanční zátěž pro drobné živnostníky.

Paušální platba by byla placena měsíčně jedinou platbou a zahrnovala by minimální základy pro sociální a zdravotní pojištění zvýšené o 15 % a daň z příjmu ve výši 100 Kč.

Kdo a kdy může tuto dobrovolnou paušální daň využít?

  1. OSVČ, kteří v daném roce nepřekročili obrat 800 tis./rok,
  2. OSVČ nesmí být registrováno k DPH, 
  3. paušální daň bude platit od 1. 1. 2021. 

Odborníci tento návrh vítají a zdůrazňují jeho výhody:

  • Významně se ušetří administrativa - jedna platba (pro rok 2021 vychází paušální platba na 5 740 Kč/měsíčně).
  • Žádné kontroly z finančního úřadu.
  • Úspora za účetní nebo daňového poradce.

Zároveň ale odborníci upozorňují, že nový model nebude výhodný pro všechny:

  • Při použití paušální daně nelze využít žádné daňové slevy - slevu na manželku, daňové zvýhodnění na dítě, daňové odpočty úroků z hypotečního úvěru a další.
  • Nový návrh neřeší další daně - např. silniční daň, daň z nemovitosti nebo DPH.
  • Pro OSVČ, kteří mají tak nízké příjmy, kdy po odečtení slevy na poplatníka a dalších daňových odpočtů, je jejich daňová povinnost nulová nebo záporná, bude tato paušální daň nevýhodná.

Někteří podnikatelé tak budou raději i nadále podávat daňová přiznání, protože se jim nová paušální daň, i navzdory výrazné úspoře v administrativě, jednoduše nevyplatí. Zásadní roli ve výhodnosti či nevýhodnosti paušálního zdanění budou hrát jednotlivé druhy podnikatelských činností, u kterých bude výhodnost paušálního odvodu záviset na výši ročního příjmu, ale také na množství odečitatelných položek či slev. Jinak bude výhodnost paušální daně vypadat u bezdětného svobodného podnikatele, který doposud odečítá 40% paušál než u podnikatele s dvěma dětmi, který si současně odečítá slevu na manželku a úroky z hypotečního úvěru.


Marie Čakijová

Finanční poradce

Více o autorovi článku

Líbil se článek? Máme pro vás další!

Cookies

Na webu používáme cookies. Pokud si myslíte, že je to v pořádku, klikněte na „Přijmout všechny“.
Kliknutím na „Nastavení“ si také můžete vybrat, jaké soubory cookie chcete.


Nastavení Přijmout všechny