4Brokers

Jakou úschovu zvolit při přepisu nemovitosti?

01. 02. 2019
Ing. Pavel Sedlák MFP
Finanční a majetkový poradce

V případě hypotéky budete mimo jiné řešit také způsob převodu peněz. Prodávající a kupující se většinou neznají, proto je lepší být opatrný.

Kupující, ani prodejce nezná finanční situaci toho druhého. V nejhorším případě se může objevit na jedné či druhé straně exekuce. Ta naskočí v momentě přepisu nemovitosti a ohrozí celou transakci. K tomu, aby byly vaše peníze v bezpečí, je dobré převod zabezpečit pomocí tzv. úschovy peněz (úschovní účet).


Jak funguje úschova peněz?

Kupující složí peníze do úschovy po podpisu kupní smlouvy. Ta se vloží na katastr nemovitostí a zahájí se přepis nemovitosti. Prodávající v době vkladu kupní smlouvy, popř. zástavní má jistotu, že kupující peníze má a jsou již na cestě k němu. Kupující drží peníze v bezpečí úschovy, dokud není vlastníkem nemovitosti. Jakmile se jím stane, oznámí se tato informace prostřednictvím listu vlastnictví správci úschovy a ten odešle peníze prodávajícímu. Ve smlouvě o úschově mohou být samozřejmě i jiné podmínky, např. vystěhování, předávací protokol apod. Ale hlavním důvodem sjednání je převod peněz.

Typy úschov peněz

Advokátní úschova

V případě advokátní úschovy je cena na dohodě mezi stranami a advokátem. Smlouva o advokátní úschově je známá jen příslušným stranám. Dispoziční práva (tedy nakládání s penězi) k účtu úschovy má advokát.

Notářská úschova

Notářská úschova je zpravidla oceněná ceníkem ze strany státu. Nezáleží tedy na výběru konkrétního notáře, pokud jde o cenu. Všichni inkasují stejnou cenu. Dispoziční práva s úschovním účtem má opět notář, který by měl odeslat peníze po dodání podkladů potřebných ke splnění podmínek uvolnění peněz stejně, jako tomu je u advokáta dle podmínek smlouvy. Ta je opět známa jen zúčastněným stranám.

Bankovní úschova

Poslední typ úschovy je bankovní. Cenu lze vyjednat, o smlouvě ví stejné strany, jako v případě advokátní úschovy, ale dispoziční práva má banka. Zůstává, že prodávající musí přinést podklady dle smlouvy o úschově (list vlastnictví aj.), aby banka poslala peníze prodávajícímu.

Který typ úschovy tedy vybrat?

Bohužel jsou známy případy, kdy advokát či notář zpronevěřil peníze z úschovy. Je dobré si uvědomit, že advokát, notář i banka spravují různé částky peněz. Dosud není znám případ, kdy by peníze zpronevěřila banka. Dle mého názoru je důvodem částka peněz. Zatímco advokáti a notáři spravují desítky milionů, u bank se bavíme o byznysu v miliardách. Naštěstí případů zpronevěry je velmi málo, nicméně pověst advokátů a notářů tím velmi utrpěla. Domnívám se, že banka kvůli desítkám milionů zřejmě nebude chtít ukončit svou činnost, proto jsou tyto peníze v největším bezpečí. Na druhou stranu advokát či notář vám více pomůže v právní oblasti, protože banka tvoří tyto smlouvy dle šablony korespondující s návrhem kupní smlouvy. Když se jí zeptáte, co by doporučovala a nač si dát pozor v oblasti úschovy, nemůžete od banky chtít erudovanou pomoc, protože nejednáte s advokáty, notáři, ale s bankéři. Ideální při volbě způsobu transakce se raději držte nějaké kombinace.

Realitní úschova

Občas se setkáme s realitní úschovou. Ta ovšem nenaplňuje znaky úschovy, jen se složí peníze k realitní společnosti, stanou se tedy na chvíli majetkem společnosti. Když zkrachuje realitní společnost, klienti o peníze přichází. To v případě úschovy není možné.

Cena úschovy

Cena úschovy je odvislá od typu, který zvolíte a je řádově v tisících. Rozhodně tuto úschovu je lepší využít a neohlížet se tolik na cenu úschovy, jelikož za cenu tisíců si klienti chrání statisíce až miliony.

Líbil se článek? Máme pro vás další!

Ochrana osobních údajů