4Brokers
Klientský portálKP

Jakou úschovu zvolit při přepisu nemovitosti?

01. 02. 2019
Ing. Pavel Sedlák MFP
Finanční a majetkový poradce

V případě hypotéky budete mimo jiné řešit také způsob převodu peněz. Prodávající a kupující se většinou neznají, proto je lepší být opatrný.

Kupující, ani prodejce nezná finanční situaci toho druhého. V nejhorším případě se může objevit na jedné či druhé straně exekuce. Ta naskočí v momentě přepisu nemovitosti a ohrozí celou transakci. K tomu, aby byly vaše peníze v bezpečí, je dobré převod zabezpečit pomocí tzv. úschovy peněz (úschovní účet).


Jak funguje úschova peněz?

Kupující složí peníze do úschovy po podpisu kupní smlouvy. Ta se vloží na katastr nemovitostí a zahájí se přepis nemovitosti. Prodávající v době vkladu kupní smlouvy, popř. zástavní má jistotu, že kupující peníze má a jsou již na cestě k němu. Kupující drží peníze v bezpečí úschovy, dokud není vlastníkem nemovitosti. Jakmile se jím stane, oznámí se tato informace prostřednictvím listu vlastnictví správci úschovy a ten odešle peníze prodávajícímu. Ve smlouvě o úschově mohou být samozřejmě i jiné podmínky, např. vystěhování, předávací protokol apod. Ale hlavním důvodem sjednání je převod peněz.

Typy úschov peněz

Advokátní úschova

V případě advokátní úschovy je cena na dohodě mezi stranami a advokátem. Smlouva o advokátní úschově je známá jen příslušným stranám. Dispoziční práva (tedy nakládání s penězi) k účtu úschovy má advokát.

Notářská úschova

Notářská úschova je zpravidla oceněná ceníkem ze strany státu. Nezáleží tedy na výběru konkrétního notáře, pokud jde o cenu. Všichni inkasují stejnou cenu. Dispoziční práva s úschovním účtem má opět notář, který by měl odeslat peníze po dodání podkladů potřebných ke splnění podmínek uvolnění peněz stejně, jako tomu je u advokáta dle podmínek smlouvy. Ta je opět známa jen zúčastněným stranám.

Bankovní úschova

Poslední typ úschovy je bankovní. Cenu lze vyjednat, o smlouvě ví stejné strany, jako v případě advokátní úschovy, ale dispoziční práva má banka. Zůstává, že prodávající musí přinést podklady dle smlouvy o úschově (list vlastnictví aj.), aby banka poslala peníze prodávajícímu.

Který typ úschovy tedy vybrat?

Bohužel jsou známy případy, kdy advokát či notář zpronevěřil peníze z úschovy. Je dobré si uvědomit, že advokát, notář i banka spravují různé částky peněz. Dosud není znám případ, kdy by peníze zpronevěřila banka. Dle mého názoru je důvodem částka peněz. Zatímco advokáti a notáři spravují desítky milionů, u bank se bavíme o byznysu v miliardách. Naštěstí případů zpronevěry je velmi málo, nicméně pověst advokátů a notářů tím velmi utrpěla. Domnívám se, že banka kvůli desítkám milionů zřejmě nebude chtít ukončit svou činnost, proto jsou tyto peníze v největším bezpečí. Na druhou stranu advokát či notář vám více pomůže v právní oblasti, protože banka tvoří tyto smlouvy dle šablony korespondující s návrhem kupní smlouvy. Když se jí zeptáte, co by doporučovala a nač si dát pozor v oblasti úschovy, nemůžete od banky chtít erudovanou pomoc, protože nejednáte s advokáty, notáři, ale s bankéři. Ideální při volbě způsobu transakce se raději držte nějaké kombinace.

Realitní úschova

Občas se setkáme s realitní úschovou. Ta ovšem nenaplňuje znaky úschovy, jen se složí peníze k realitní společnosti, stanou se tedy na chvíli majetkem společnosti. Když zkrachuje realitní společnost, klienti o peníze přichází. To v případě úschovy není možné.

Cena úschovy

Cena úschovy je odvislá od typu, který zvolíte a je řádově v tisících. Rozhodně tuto úschovu je lepší využít a neohlížet se tolik na cenu úschovy, jelikož za cenu tisíců si klienti chrání statisíce až miliony.

Líbil se článek? Máme pro vás další!

Cookies

Na webu používáme cookies. Pokud si myslíte, že je to v pořádku, klikněte na „Přijmout všechny“.
Kliknutím na „Nastavení“ si také můžete vybrat, jaké soubory cookie chcete.


Nastavení Přijmout všechny